Middagsymposium


30 september 2021


Bildung.city | Amsterdam

Voorwaarden

ORGANISATIE

Het Middagsymposium 50 jaar autisme in onderzoek en praktijk is een coproductie van Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme (WTA) en Logacom. De logistieke organisatie is in handen van Logacom.

DATUM EN PLAATS

Het middagsymposium vindt plaats op 30 september 2021 in de Bildung.city te Amsterdam-Duivendrecht (Spaklerweg 79, 1114 AE), 020 - 320 33 64.

INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN

Deelname aan dit congres bedraagt €139,- excl. btw, dit is inclusief het boek Allemaal autistisch van Gerrit Breeuwsma, consumpties, en materiaal: schrijfbloc, balpen en handouts van de verschillende presentaties (mits beschikbaar gesteld door spreker). U kunt zich inschrijven via het online aanmeldingsformulier. Na ontvangst van uw aanmelding sturen wij u een factuur voor de betaling van deelnamekosten.

KORTINGSREGELINGEN

Meerpersoonskorting: bij meerdere deelnemers uit één organisatie/instelling krijgt de tweede deelnemer 5% korting en vanaf de derde deelnemer ontvangt u 10% korting. 
Voorwaarde voor de meerpersoonskorting is dat het factuuradres voor deelnemers gelijk is.

Studentenkorting: studenten hebben recht op € 29,00 korting. ‚Äč
Voorwaarde voor studenten korting is dat er bij de aanmelding een goed leesbare kopie van de collegekaart wordt gevoegd.

Abonneekorting: De abonnees van het tijdschrift WTA betalen slechts € 110,- excl. BTW. Voorwaarde is opgave van uw abonneenummer, dat hebben wij nodig om uw korting te kunnen verwerken.
Per abonneenummer wordt er voor één persoon korting aangeboden. Het nummer kunt u vinden op de adresdrager op de seal van het tijdschrift.

Kortingen kunnen (behalve de meerpersoonskorting) niet met elkaar worden gecombineerd. Wanneer u gebruik wilt maken van een korting, dan dient u dit zelf aan te vinken bij uw aanmelding. Met terugwerkende kracht worden er geen kortingen verwerkt. Alle kortingen zijn exclusief BTW. 

CORONA TOEGANGSBEWIJS

Overheidsmaatregelen voor evenementen zijn bijgesteld en geldig vanaf 25 september 2021. Dit betekent dat u voor deelname aan een symposium op locatie, naast uw inschrijving bij Logacom, ook een corona toegangsbewijs en legitimatie nodig heeft om toegang te krijgen.
Voor een corona toegangsbewijs kunt gebruik maken van de (gratis) CoronaCheck-app. Op basis van volledige vaccinatie, herstelbewijs of negatief testresultaat, kunt u in de app een QR-code aanmaken die toegang geeft tot evenementen en congressen. Voor meer informatie over het corona toegangsbewijs en de CoronaCheck-app verwijzen wij u naar de website van de rijksoverheid. Het corona toegangsbewijs (ook wel Digitaal Corona Certifcaat (DCC) genoemd) is per 1 juli Europees ingevoerd. Het niet willen of kunnen gebruiken van de CoronaCheck-app (of geprinte QR code), is helaas geen reden voor annulering fysieke deelname met restitutie.
Let op! Zonder geldig corona toegansbewijs én legitimatie kunnen wij deelnemers geen toegang bieden tot het congres.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN 
Bij aanmelding zijn de algemene voorwaarden van Logacom van kracht. Hiervoor verwijzen wij naar www.logacom.nl.

ANNULERINGSREGELING
Voor annulering gelden de volgende termijnen:
1. Bij annulering vóór 16 september 2021 bent u 25% van de deelnamekosten verschuldigd.
2. Bij annulering tussen 16 september 2021 en 23 september 2021 bent u 50% van de deelnamekosten verschuldigd.
3. Bij annulering na 23 september 2021 bent u de volledige deelnamekosten verschuldigd.
Bij verhindering heeft een deelnemer het recht zich zonder kosten te laten vervangen, mits dit van tevoren schriftelijk aan de organisatie is gemeld.
Het niet wilen gebruiken/tonen van een corona toegagnsbewijs is geen reden voor (kosteloze) annulering.


CONTACTGEGEVENS

Organisatie
 
Nadere informatie
Logacom BV, Postbus 12010, 1100 AA AMSTERDAM. Telefoon 020-3203364.