Middagsymposium


30 september 2021


Bildung.city | Amsterdam

Programma

13.00 – Inloop 

13.30 – Opening dagvoorzitter 
Jaap van der Meere, hoogleraar in de bio- en neuropsychologie van de ontwikkelingsstoornissen, Hoofdredacteur Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme.

13.40 – Hulp: Autismezorg, van toen naar nu

Zelden heeft een psychiatrische stoornis zoveel aandacht gekregen, zowel wetenschappelijk als publiekelijk. Een zogenaamde ‘erkende’ stoornis, zonder dat we weten wat het precies is. Er heeft zich een scala aan behandelmethoden en zorgsystemen ontwikkeld. Nog steeds worden nieuwe behandelmethoden gelanceerd en talloze en uiteenlopende -autisme-steunpunten opgericht. Wat heeft dat opgeleverd?

Ina van Berckelaer-Onnes is orthopedagoog/GZ psycholoog en emeritus hoogleraar Universiteit Leiden.
 
14.20 – Hoop: Autisme, hoop voor de toekomst 
Het hebben van autisme brengt vaak levenslange beperkingen met zich mee. De tijd dat daar niets aan te doen was, ligt gelukkig achter ons. Vanuit een wetenschappelijk perspectief maar met een praktische insteek wordt er een lans gebroken voor vroege herkenning en behandeling van autisme. Hoe eerder adequate hulp wordt geboden, hoe meer kans het kind met ASS en zijn/haar omgeving hebben op een hoopvolle toekomst!
 
Iris Servatius-Oosterling is GZ-psycholoog en onderzoeker en voorzitter landelijk expertise netwerk Autisme Jonge Kind (AJK). 

15.00 – Pauze 

15.30 – Hype: Een voorbeeld voor velen… 
De verbeelding van autisme en vormen van moderne devotie 
Van de Rainman tot Kees Momma, van Het Rosie project tot Greta Thunberg: de autist is in media en cultuur een rol gaan spelen in onze ervaring met autisme. Hoe heeft dat bijgedragen aan een beter begrip? Slaat de verbeelding soms op hol, overschaduwen de gehypte beelden over de autist de werkelijkheid? 

Dr. Gerrit Breeuwsma is ontwikkelingspsycholoog en als universitair docent verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen.

16.10 – Vragen en discussie 

16.30 – Borrel